Американският певец Тим Стормс има най-широкия вокален диапазон в света. Друг записан рекорд, собственост на Storms, е най-ниската нота, взета от човек. Тази нота при 0,189 Hz е G с осем октави по-ниска от най-ниската G на пианото. Този звук е много далеч от прага на човешкото възприятие (за обикновен […]